Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennusvaliokunta
Pöytäkirja 28.02.2024/Pykälä 9Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muutoksesta.

 

RAKV 28.02.2024 § 9  

 

85/03.00/2024  

Lisätiedot:

johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg, puh. 050-308 3211.

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Ympäristöministeriö on pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muutoksesta. Lausuntopyynnön diaarinumero on VN/34558/2023.

 

Lausuntoa pyydetään antamaan viimeistään tiistaina 5.3. 2024.

Lausuttava luonnos hallituksen esityksestä löytyy esityslistan liittenä.

 

Tausta
Hallitusohjelmassa linjataan, että vuonna 2023 säädettyä rakentamislakia korjataan niin, että hallinnollinen taakka kevene, byrokratia vähenee, valitusoikeus selkeytyy ja päävastuullisen toteuttajan vastuu täsmentyy. Lisäksi lakiin määritellään rakentamislupien käsittelyaikatakuu.

 

Tavoitteet

Rakentamislain yhteydessä vaadittavien tietojen laajuutta, rajataan, ja rakentamisluvan käsittelylle säädettäisiin kolmen kuukauden määräaika. Helsingissä, Turussa ja Vantaalla käytössä olleen rakennuslupakäsittelyä nopeuttaneen kokeilulain käytäntöjä esitetään pysyviksi ja laajennettavaksi koko maahan.

 

Päävastuullisen toteuttajan vastuuta täsmennetäänn. Purkamisluvan edellytyksiä koskevaan pykälään tehdään tulkintoja selkeyttäviä muutoksia, ja valitusoikeuksiin esitetään muutoksia, jotka sujovoittaisivat kaavoitus-, lupa- ja valitusprosesseja.

 

Rakennusten vähähiilisyyttä ja elinkaariominaisuuksia säänteleviin pykäliin valmistellaan muutoksia, joiden tarkoituksena on keventää hallinnollista taakka kunnissa ja rakentajilta. Vaatimus ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen toimittamiseta poistuisi pientaloilta ja korjauksista.

 

Uutena ehdotuksen lakiin tuodaan puhtaan siirtymän sijoittamislupa, joka sujuvoittaisi puhtaan siirtymän teollisuushankkeiden rakentamista. Tapahtuma-alan tilaisuuksien järjetämistä helpotetaan täsmentämällä lakia siten, ettei rakentamisen luvanvaraisuus koske tapahtumarakenteita.

 

Lausuntopyyntö ja lakiluonnos löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivuilta alla olevasta linkistä.

 

Lausuntopyynnön taustatiedot

 

Hallintosäännön 20 §:n mukaan valiokunta antaa kaupungin lausunnot valiokunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa. 

 

     

Esittelijä toi pöydälle esityksen lisälausunnoista, jotka liittyivät esistylistan liitteenä olleen lausunnon kohtaan ”1. Kommentteja rakentamislain muutoksesta.” Rakennusvaliokunnan jäsenet saivat perehtyä lisälausuntokohtiin ennen  keskustelun aloittamista.

Kaikista esityslistan liitteenä ja lisälausuntoesityksessä olleista lausuntopyynnön kohdista (kohdat 1-5) keskusteltiin.

 

Keskustelun jälkeen rakennusvaliokunta päätti jäsen Miettisen tekemän vastaehdotuksen pohjalta yksimielisesti muuttaa ympäristöministeriölle annettavan lausunnon sisältöä seuraavasti:

-          jättää lausumatta rakentamislain 68 a §:stä lausunnon kohdassa 1, sekä

-          jättää kokonaan lausumatta taloudellisia vaikeuksia koskevasta lausunnon kohdasta 3.

 

Lisäksi rakennusvaliokunta päätti poistaa kokoukseen tuodun lisälistan pykälää 17 koskevan lausunnon neljännestä kappaleesta viimeisen lauseen: ”Rakennusjärjestyksessä tulee olla mahdollisuus määrätä mm. katoksien määrästä ja koosta, sekä mastojen korkeudesta.”

 

Kokouksessa muokattu ja yksimielisesti hyväksytty lausunto on pöytäkirjan liitteenä (Lausunto Rakentamislain muutoksesta_kokouksessa hyväksytty versio).

 

 

Johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg:

 

Rakennusvaliokunta päättää antaa liitteenä olevan lausunnon
ympäristöministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muutoksesta.

 

Päätös:

Rakennusvaliokunta päätti yksimielisesti hyväksyä kokouksessa muokatun lausunnon ympäristöministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi rakentamislain muutoksesta.

 

Liitteet:

Lausunnolle HE rakentamislain muuttamisesta ja liitelakilisäykset 9.1.2024 FI.pdf

Esityslistaversio: Lausunto Rakentamislain muuttamisesta

 Lausunto Rakentamislain muuttamisesta_kokoukseen tuotu lisälista

 Lausunto Rakentamislain muuttamisesta_ kokousessa hyväksytty versio

 

Jakelu: Yhdyskuntavaliokunta
Kaupunginhallitus