Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 72


Yleishallinnon lisämäärärahaesitys

 

KV 18.12.2023 § 72  

 

89/02.02.00.01/2023  

 

Lisätiedot:

hallintojohtaja Hanna Ormio, puh. 040 637 3683

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Yleishallinnon talousarvion toimintakatteen toteuma 15.11.2023 on – 3 735 079 euroa (budjetin toteumaprosentti 91,0 %, kun laskennallisesti sen tulisi tuona ajankohtana olla 87,5 %). Yleishallinnon toimintaa leimaa mm. tulojen osalta osittain työterveyshuoltoon liittyvä ns. Kela-korvaus (noin 80 000 euroa), joka tuloutuu kirjanpidollisesti toimintavuoden jälkeen tammikuussa, ja menotalouden osalta kaupungin toimielinten kokouksista syntyvät palkkiokustannukset, jotka jaksottuvat kirjanpidollisesti puolivuosittain heinä- ja joulukuuhun. Näin suhteellinen toteumataso ei suoraan kerro todellista tilannetta tilikauden aikana.

 

Talouden toteuman ja nyt tiedossa olevien seikkojen perusteella voidaan arvioida, että yleishallinnon tulosalueista Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä Hallinto- ja talouspalvelut eivät tule pysymään talousarvion sitovassa toimintakatteessaan, vaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi on valmisteltu lisämäärärahaesitys. Tarve esitettäville muutoksille on ollut tiedossa keväästä alkaen ja siitä on raportoitu molempien vuoden 2023 osavuosikatsauksen yhteydessä.

 

Suurimmat ylitykset ovat syntyneet kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueella. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että kunnan osuutta työmarkkinatuesta ei ollut budjetoitu lainkaan, koska lainsäädännön sisällöstä tältä osin ei talousarviota laadittaessa ollut tietoa. Keskimäärin vaikutus on ollut noin 41 000 euroa kuukaudessa, koko vuoden tasolla siis 492 000 euroa. Lisäksi kaupunginhallituksen alle on kirjattu sosiaali- ja terveystoimen ennakoimattomia kustannuksia ja tuottojen palautuksia, jotka kuuluvat kaupungin eivätkä hyvinvointialueen maksettaviksi vielä vuodenvaihteen 2023 jälkeenkin. Näistä johtuvaa ylitystä on syntynyt noin 175 000 euroa.

 

Hyvinvointialueiden käynnistyminen on edelleen vuoden 2023 aikana työllistänyt hallinto- ja talouspalveluiden yksiköitä erilaisissa tietohallinnon, taloushallinnon ja tiedonhallinnan tehtävissä. Ylitöitä on jouduttu tekemään paljon, mistä on aiheutunut ylityksiä henkilöstömenoissa. Tietohallinnossa investointien sijasta infraa ja IT-laitteita on hankittu leasingilla, mikä näkyy käyttötaloudessa.

 

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto myöntää yleishallinnolle tulosalueelle hallinto- ja talouspalvelut 400 000 euron lisämäärärahan ja toteaa, että lisämääräraha muuttaa sitovaa toimintakatetta vastaavalla euromäärällä.

……….

 

Kaupunginjohtaja  teki esityksen perusteluosan kanssa yhtenevän teknisen korjauksen: 400 000 euron määräraha esitetään myönnettäväksi yleishallinnon toimialalla kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tulosalueelle.

 

Päätös:

Valtuusto päätti myöntää yleishallinnon kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen tulosalueelle 400 000 euron lisämäärärahan ja todeta, että lisämääräraha muuttaa sitovaa toimintakatetta vastaavalla euromäärällä.