Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 74


Varhaiskasvatuksen lisämäärärahaesitys

 

KV 18.12.2023 § 74  

 

89/02.02.00.01/2023  

 

Lisätiedot:

talouspäällikkö Petri Mellanen, puh. 050 378 6711

varhaiskasvatuspäällikkö Annika Hiitola, puh. 050 341 6269

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Varhaiskasvatuksen talousarvion toimintakatteen toteuma 31.10.2023 on 87,5 % (8 896 703 euroa / 10 165 361 euroa). Lokakuun lopulla laskennallinen toteutumaprosentti on 83,3. Ylitys kohdistuu pääosin palvelusetelikustannuksiin. Palvelusetelikustannusten toteuma on 107,5 %.

 

Talouden toteuman ja nyt tiedossa olevien seikkojen perusteella voidaan arvioida, että varhaiskasvatuksen tulosalue ei tule pysymään talousarvion sitovassa toimintakatteessaan ja näillä perusteilla on valmisteltu lisämäärärahaesitys varhaiskasvatuksen tulosalueen osalta.

 

Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta käsitteli talousarvioehdotuksen kokouksessaan 22.9.2022 (§ 50) ja ruotsinkielinen valiokunta vastaavasti kokouksessaan 29.9.2022 (§ 40).

 

Maan hallitus on keväällä 2023 alentanut varhaiskasvatusmaksuja siten, että maksutuottojen on arvioitu alenevan noin 29 prosenttia. Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.1.2023 (§ 6) ja ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta kokouksessaan 18.1.2023 (§ 6).

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskutus ei tule saavuttamaan budjetoituja määriä ja arvioidaan, että toimintatulot alittuvat asiakasmaksujen osalta noin 291 000 euroa.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alennus vaikuttaa suoraan myös palvelusetelin piirissä olevien lasten varhaiskasvatuksen omavastuuosuuteen, jolloin alennus vaikuttaa suoraan palvelusetelin suuruuteen.

 

Palvelusetelin käyttö on noussut vuoden 2023 aikana. Vuoden 2022 marraskuussa palvelusetelin piirissä oli 96 lasta, ja vuoden 2023 marraskuussa palvelusetelin piirissä oli 128 lasta. Suurimpia syitä palvelusetelin käytön lisääntymiselle oli Pilke ICEC Kauniainen -yksikön profiililisän poisto ja suomenkielisen ryhmän perustaminen englanninkielisten rinnalle. Samalla ruotsinkielisten palveluseteliyksiköiden asiakaskunta on entistä nuorempaa. Alle 3-vuotiaiden lasten määrä palvelusetelin piirissä on samana ajanjaksona kasvanut 35:stä 48:aan.

 

Kokonaisuudessaan arvioidaan palvelusetelimenojen ylittävän talousarvion noin 93 000 eurolla.

 

Varhaiskasvatuksen tulosalueella on pyritty sopeuttamaan toimintaa alentuneiden asiakasmaksutuottojen ja nousseitten palvelusetelikustannusten vaikutusten kompensoimiseksi. Alitusta talousarvioon nähden on palvelujen ostossa, henkilöstökuluissa sekä aineissa ja tarvikkeissa. Myös sisäisissä erissä on tällä hetkellä noin 206 000 euron alitus.

 

Kokonaisuudessaan arvioidaan, että määrärahaylitys tulee olemaan noin 290 000 euroa. Molemmat opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnat hyväksyivät omalta osaltaan lisämäärärahaesityksen (SOVV 22.11.2023 § 84 ja SUUS 29.11.2023 § 74).

 

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto myöntää varhaiskasvatuksen tulosalueelle 290 000 euron lisämäärärahan talousarviovuodelle 2023.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.