Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntavaliokunta
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Kauniaisten kaupungin liikenneturvallisuusraportti 2021

 

YLKV 23.11.2021 § 119  

 

872/08.00.00.01/2021  

 

Lisätiedot:

kuntatekniikan vs. projekti-insinööri Timo Pakarinen, puh. 050 544 6427

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kuntatekniikka seuraa liikenneturvallisuuden kehittymistä Destian ylläpitämän Iliitu-palvelun avulla. Iliitu-tietokannassa on koottuna koko Suomen alueella poliisille raportoidut onnettomuustiedot vuodesta 2002 lukien sekä pelastuslaitoksen onnettomuusaineisto vuodesta 2012 lähtien. Tilastokeskuksen mukaan poliisin tietoon tulee noin 30 % henkilövahinkoon johtaneista tieliikenneonnettomuuksista. Huonoin peittävyys on yksittäisonnettomuuksissa loukkaantuneista polkupyöräilijöistä. Puutteellisuudet johtuvat lähinnä siitä, etteivät onnettomuudet tule poliisin tietoon esim. terveyskeskuksista tai sairaaloista. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta peittävyys on 100-prosenttinen. Tilastot tukevat suunnittelua, mutta eivät yksinään riitä kuvamaan liikenneturvallisuuden tilaa Kauniaisissa. Vuoden 2020 tilastoja on täydennetty Kauniaisten liikennebarometrin tuloksilla. Tuloksien mukaan liikkumismuotojen turvallisuus koetaan hyväksi.

 

Liikenneturvallisuus Kauniaisissa on seurannassa vuosien varrella ollut hyvällä tasolla verrattaessa tilanteeseen koko maassa. Myönteinen kehitys muualla Suomessa on kuitenkin tätä eroa kaventamassa. Iliitu-tilaston mukaan Kauniaisissa sattui viime vuoden aikana kolme loukkaantumiseen johtanutta onnettomuutta sekä kolme omaisuusvahinkoihin johtanutta onnettomuutta. Kauniaisissa ilmoitettuja työmatkatapaturmia on sattunut vuosittain n. 30 kpl. Suurin osa näistä on jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumis- tai liukastumistapauksia.

 

Kauniaisten tilastot perustuvat pieniin otantoihin ja sen takia prosentuaaliset vaihtelut vuodesta toiseen saattavat olla suuret. Liikenneturvallisuuden kehittymistä tuleekin ensisijaisesti tarkastella vähintäänkin viiden vuoden tarkastelujaksoissa.

 

Tieliikenneturvallisuuden kehittyessä myönteiseen suuntaan ovat raideliikenteen turvallisuusongelmat tulleet yhä näkyvämmiksi. Junien alle jää Suomessa vuosittain 60-70 ihmistä. Kauniainen ei säästynyt näiltä onnettomuuksilta vuonna 2020. 

 

Kauniaisten liikenneturvallisuusraportti 2021 on esityslistan oheismateriaalina.

 

 

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

 

Yhdyskuntavaliokunta merkitsee liikenneturvallisuusraportin 2021 tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi KH:lle.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Oheismateriaali:

Liikenneturvallisuusraportti Kauniainen 2021

 

Jakelu:

Kaupunginhallitus

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa