Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 72

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Eron myöntäminen luottamustehtävistä (von Essen)

 

KV 11.10.2021 § 72  

 

671/00.00.01.00/2021  

 

Kristian von Essen (Vihr.) on 9.9.2021 pyytänyt eroa luottamustehtävistään 1.10.2021 tapahtuvan paikkakunnalta poismuuton takia.

 

Valtuusto valitsi 9.8.2021 § 54 von Essenin ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan varsinaiseksi jäseneksi toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2023. Valtuusto valitsi 9.8.2021 § 51 von Essenin myös yhdyskuntavaliokuntaan Vesa Helkkulan henkilökohtaiseksi varajäseneksi toimikaudeksi 1.8.2021--31.5.2023.

 

Kunnallislain 71 § säädetään, että vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on. Erosta päättää valtuusto, joka myös valitsee uuden varsinaisen jäsenen ruotsinkieliseen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaan sekä uuden varajäsenen yhdyskuntavaliokuntaan.

 

Kaupungin hallintosäännön mukaan yhdyskuntavaliokunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Hallintosäännön mukaan ruotsinkielisessä opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnassa on yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tasa-arvolain mukaan valiokunnassa tulee olla miehiä ja naisia vähintään neljä (4).

 

Opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntien vaalikelpoisuutta koskeva erityisehto perustuu kuntalain 30 §:n 4 momenttiin, jonka mukaan kieliryhmää varten asetetun toimielimen jäsenet on valittava asianomaiseen kieliryhmään kuuluvista henkilöistä. Asianomaiseen kieliryhmään katsotaan kuuluvan henkilön, joka on väestötietojärjestelmään ilmoittanut ao. kielen äidinkielekseen. Käytännössä kieliryhmän toimielimeen valittaneen myös henkilöitä, jotka käyttävät kieliryhmän kieltä kotikielenään.

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto

- myöntää Kristian von Essenille eron luottamustehtävistään ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan varsinaisena jäsenenä ja yhdyskuntavaliokunnan varajäsenenä,

- valitsee varsinaisen jäsenen ruotsinkieliseen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaan meneillään olevan toimikauden loppuun, sekä

- valitsee Vesa Helkkulalle uuden varajäsenen yhdyskuntavaliokuntaan meneillään olevan toimikauden loppuun.

....

 

Valtuutettu Suvi Kiesiläisen ehdotukset valiokuntien jäseneksi ja varajäseneksi hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös:

Valtuusto

- myönsi Kristian von Essenille eron luottamustehtävistään ruotsinkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan varsinaisena jäsenenä ja yhdyskuntavaliokunnan varajäsenenä,

- valitsi Vesa Helkkulan varsinaiseksi jäseneksi ruotsinkieliseen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokuntaan meneillään olevan toimikauden loppuun, sekä

- valitsi Juha Pesosen yhdyskuntavaliokuntaan Vesa Helkkulan uudeksi varajäseneksi meneillään olevan toimikauden loppuun.

 

Jakelu:

Valitut henkilöt

Yhdyskuntavaliokunnan varsinainen jäsen

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa