<![CDATA[Dynasty]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames<![CDATA[Rakennusvaliokunta 21.06.2022 / Rakennusvaliokunnan syksyn 2022 kokousaikataulu]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022252-5<![CDATA[Rakennusvaliokunta 21.06.2022 / Rakennuslupa R36-2022, 235-8-992-2, Stockmannintie 8, 1- kerroksisen paritalon, 2- kerroksisen erillispientalon ja yhden autokatosten rakentaminen sekä kolmen maalämpökaivon poraaminen.]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022252-4<![CDATA[Rakennusvaliokunta 21.06.2022 / Tiedoksi, Asemakaavan Ak 242 voimaan tulo koskien 2. kaupunginosan korttelin 161 tonttia 5 (Kaikupolku 10)]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022252-3<![CDATA[Rakennusvaliokunta 21.06.2022 / Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022252-2<![CDATA[Rakennusvaliokunta 21.06.2022 / Kokouksen järjestäytyminen]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022252-1<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Fullmäktigemotion]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-18<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Kvalitetsrevision av dataskyddet som helhet och av processerna inom dataadministrationen, anhållan om tilläggsanslag]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-17<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Överföring av anslag i budgeten 2022]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-16<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Förslag till ändring av samhällsteknikens anslag i budgeten 2022]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-15<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Tillägg och ändringar i stadens förvaltningsstadga från och med 1.8.2022]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-14<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Beviljande av avsked från förtroendeuppdrag (Panttila)]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-13<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Ökat antal barn i förskolegruppen Oasen under verksamhetsåret 2022-2023 (tilläggsanslag)]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-12<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Utveckling av språkbadsverksamheten (tilläggsanslag)]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-11<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Behov av anskaffningar för fastigheternas skyddsrum, förslag om tilläggsanslag]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-10<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Ishallen, projektplan för modernisering av tekniken och förbättring av energieffektiviteten]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-9<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Direktiv för upprättande av budgeten och ekonomiplanen för åren 2023-2025]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-8<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Den första ekonomiska delårsrapporten 2022]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-7<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Välfärsberättelse och välfärdsplan 2022-2025]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-6<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Personalberättelsen 2021]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-5<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Revisionsutskottets utvärderingsberättelse för år 2021]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-4<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Bokslutet 2021]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-3<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Val av stadsfullmäktiges presidium]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-2<![CDATA[Stadsfullmäktige 20.06.2022 / Konstituering av sammanträdet]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022249-1<![CDATA[Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 / Valtuustoaloite]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022248-18<![CDATA[Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 / Kokonaistietoturvan sekä tietohallinnon prosessien auditointi, lisämäärärahaesitys]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022248-17<![CDATA[Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 / Määrärahojen siirtäminen vuoden 2022 talousarviossa]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022248-16<![CDATA[Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 / Yhdyskuntatoimen vuoden 2022 talousarvion määrärahojen muutosesitys]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022248-15<![CDATA[Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 / Lisäykset ja muutokset kaupungin hallintosääntöön 1.8.2022 alkaen]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022248-14<![CDATA[Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 / Eron myöntäminen luottamustehtävistä (Panttila)]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022248-13<![CDATA[Kaupunginvaltuusto 20.06.2022 / Oasen-esiopetusryhmän lapsimäärän lisääminen toimintavuodeksi 2022-2023 (lisämääräraha)]]>https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022248-12