<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 29.05.2024 / Koonti Kasavuoren koulun PISA 2022 -tuloksista]]><![CDATA[Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 29.05.2024 / Kielikylpyopetuksen tuen saannin periaatteet, mahdollisuudet tuen vahvistamiseksi ja muutokset perusopetuksen paikalliseen opetussuunnitelmaan]]><![CDATA[Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 29.05.2024 / Suomenkielisen ryhmän lakkauttaminen ICEC Kauniaisissa, Pilke Päiväkodit Oy]]><![CDATA[Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 29.05.2024 / Varhaiskasvatuksen palvelusetelitoiminnan säästötavoite]]><![CDATA[Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 29.05.2024 / Kasavuoren koulukeskus, tilannekatsaus]]><![CDATA[Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 29.05.2024 / Lisämäärärahaesitys - Kasavuoren koulun A-Siiven elinkaarta jatkavat korjaustoimenpiteet (investointitalous)]]><![CDATA[Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 29.05.2024 / Vuoden 2024 ensimmäinen osavuosikatsaus – varhaiskasvatus ja suomenkielinen opetus]]><![CDATA[Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 29.05.2024 / Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)]]><![CDATA[Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 29.05.2024 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 28.05.2024 / Vastaus kuntalaisaloitteeseen koskien Asematien liikenneturvallisuutta]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 28.05.2024 / Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2024-2028]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 28.05.2024 / Yhdyskuntatoimen vuoden ensimmäinen talouskatsaus]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 28.05.2024 / Matkaviestintukiasemien maanvuokraoikeuden jatkaminen (Alppitie, Juusintie, Yhtiöntie)]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 28.05.2024 / Maankäyttösopimus ja kiinteistönkaupan esisopimus liittyen asemakaavan muutokseen, 1. kaupunginosan kortteli 200 sekä puistoalueet, Gresantie 1-5 (Bensowin alue)]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 28.05.2024 / Asemakaavan muutos, 1. kaupunginosan kortteli 200 ja puistoalueet (Gresantie 1–5)]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 28.05.2024 / Asemakaavan muuttaminen, 1. kaupunginosan kortteli 113, osa 1. kaupunginosan korttelia 4 sekä viher-, katu- ja torialueet (Asemanseutu)]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 28.05.2024 / Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 28.05.2024 / Kasavuoren koulukeskus, tilannekatsaus]]><![CDATA[Yhdyskuntavaliokunta 28.05.2024 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Tarkastusvaliokunta 28.05.2024 / Tarkastusvaliokunnan arviointikertomus vuodelta 2023]]><![CDATA[Tarkastusvaliokunta 28.05.2024 / Tilintarkastuskertomus vuodelta 2023]]><![CDATA[Tarkastusvaliokunta 28.05.2024 / Tilintarkastajan raportointi]]><![CDATA[Tarkastusvaliokunta 28.05.2024 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 28.05.2024 / KVTES Paikallisten järjestelyerien menettely ja kohdentaminen 2024]]><![CDATA[Henkilöstöjaosto 28.05.2024 / Kokouksen järjestäytyminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.05.2024 / Kauniaisten Paikallislehti Oy - Ab Grankulla Lokaltidning nimisen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen asiat 2024]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.05.2024 / Kiinteistö Oy Jermun yhtiökokousasiat 2023]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.05.2024 / Oy Granilla Ab:n yhtiökokousasiat 2024]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.05.2024 / Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2025–2027]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 27.05.2024 / Talouden tasapainottamisohjelma 2025–2027]]>