Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 21.06.2023/Pykälä 122

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Toimielinten ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (kuntalain 92 §)

 

KH 21.06.2023 § 122  

 

    

 

Kaupunginhallitus, sen puheenjohtaja tai kaupunginjohtaja voivat kuntalain 92 §:n mukaan ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty hallituksen alaisen toimielimen tai viranhaltijan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Kuntalain mukaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, eikä yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita.

 

Kaupunginhallitukselle on lähetetty toimielinten ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätöspöytäkirjoja edellisen kokouksen jälkeen tehdyistä päätöksistä. Toimielinten päätösten otsikkoluettelo ja viranhaltijapäätösten päätösluettelo (ei julkaista) ovat esityslistan oheismateriaalina. Puheenjohtajalle pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset on toimitettu sähköisesti hallintosäännön 25 §:n 3 momentin määräyksen mukaisesti.

 

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa kuntalain 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Tämän varmistamiseksi kaupunginhallituksen jäsenten tulee ilmoittaa ennen kokousta kaupunginjohtajalle tai hallintojohtajalle ne päätökset, joihin harkitsevat otto-oikeuden käyttämistä ja mielellään myös ne päätökset, joista muutoin toivovat lisätietoja kokouksessa.

 

Kaupunginhallitus päätti jo kokouksessaan 12.6.2023 käyttää otto-oikeuttaan suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan päätökseen 7.6.2023 § 38 (suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtökohtia) sekä merkitä tiedoksi, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja otti kaupunginhallituksen käsiteltäväksi hyvinvointivaliokunnan 5.6.2023 § 33 käsittelemän asian (sivistystoimen hallinnoimien tilojen vuokrausperiaatteita). Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on lisäksi 13.6.2023 ilmoittanut ottaneensa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi myös yhdyskuntavaliokunnan päätöksen 6.6.2023 § 55 (suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtökohtia).

 

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

 

Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen toimielinten ja yleishallinnon viranhaltijoiden päätökset ja päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan, paitsi seuraavien päätösten osalta, joissa otto-oikeus on jo käytetty:

 

-          hyvinvointivaliokunnan päätös 5.6.2023 § 33 (sivistystoimen hallinnoimien tilojen vuokrausperiaatteita),

 

-          yhdyskuntavaliokunnan päätös 6.6.2023 § 55 (suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtökohtia),

 

-          suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnan päätös 7.6.2023 § 38 (suomenkielisen koulukeskuksen investointihankkeen valmistelun lähtökohtia).

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Oheismateriaali:

Toimielinten päätösten otsikkoluettelo

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa