Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  JULK_Valtuustoaloite, Lähiliikuntapuiston rakentaminen Thurmaninpuistoon
  JULK_Valtuustoaloite, Leikkipuiston rakentaminen Juusintien ja Puutarhatien kulmaan
  JULK_Valtuustoaloite, Maisterintien hiekkakentän kehittäminen
  JULK_Valtuustoaloite, Kokonaisvaltainen suunnitelma Jarl Hemmerin kuja 1:n asuntojen ja tontin tulevaisuudesta
  JULK_Valtuustoaloite, Kaupungin omistamien Jarl Hemmerin kujan rivitalojen kunnostaminen
  JULK_Fullmäktigemotion, Omklädningshytter intill badbryggan vid Gallträsk / Valtuustoaloite, Pukukoppia Gallträskin uimalaiturin viereen
  JULK_Valtuustoaloite, Kasavuoren talvikäytön parantaminen
  JULK_Valtuustoaloite, koronaturvalliset järjestelyt kuntavaaleissa
  JULK_Valtuustoaloite, kaavoitus tontilla 11, 4. kaupunginosa, kortteli 49, Palokunnantie 9
  JULK_Fullmäktigemotion, byggandet av en konstisbana / Valtuustoaloite, tekojääradan rakentaminen
  JULK_Fullmäktigemotion, 100 euros motions- och fritidssedel till alla barn och ungdomar i Grankulla i åldern 6-17 år / Valtuustoaloite, 100 euron liikunta- ja harrastussetelin kustannuksia ja toteuttamiskelpoisuutta kaikille Kauniaisten...
  JULK_Valtuustoaloite, Stockmannin raunioiden löydettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen
  JULK_Valtuustoaloite, valaistuksen rakentaminen Suokrouvintien ja kuntoradan välille
  JULK_Valtuustoaloite, kuntoilutelineet Thurmaninpuistoon
  JULK_Valtuustoaloite, kylätiekokeilu Maisterintielle
  JULK_Valtuustoaloite, lasikontin tai vastaavan hankkiminen torialueelle ruoka-autojen asiakkaille
  JULK_Valtuustoaloite, pyöräilijöiden vauhdin laskeminen Asematien mäen kevyen liikenteen väylällä ja/tai liikennevalo-ojauksen hankkiminen Ratapolun ja Asematien risteykseen
  JULK_Fullmäktigemotion, beakta det ökande behovet av seniorbostäder vid beredningen av stadsplaner / Valtuustoaloite, senioriasuntojen kasvavan tarpeen huomioiminen valmisteilla olevissa asemakaavoissa

Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet vuodelta 2021

 

KV 21.03.2022 § 10  

 

1132/00.02.10.00/2021  

 

Lisätiedot:

hallintojohtaja Camilla Söderström, puh. 050 411 0205

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupungin hallintosäännön 103 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo niistä valtuustoaloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Vuonna 2021 on jätetty yhteensä 17 valtuustoaloitetta, joista valtuusto on todennut loppuun käsitellyiksi seuraavat 5 aloitetta:

 

-          Valtuutettu Fredrik Waseliuksen ym. 1.2.2021 aloite Palokunnankujan uudelleen suunnittelusta (KV 17.5.2021 § 23)

 

-          Valtuutettu Konsta Saarelan ym. 14.6.2021 aloite Pride-liikkeen juhlistamisesta (KV 20.9.2021 § 66)

 

-          Valtuutettu Lauri Ant-Wuorisen ym. 14.6.2021 vihreyden lisäämisestä keskusta-aukiolle (KV 20.9.2021 § 67)

 

-          Valtuutettu Mikko J. Salmisen ym. 20.9.2021 aloite koskien hidasteita Kirkkotielle ja vieraspaikkojen lisäämistä (KV 20.12.2021 § 85)

 

-          Valtuutettu Mikko J. Salmisen ym. 20.9.2021 aloite rapujen istuttamisesta Gallträskiin (KV 14.2.2022 § 4)

 

Seuraavassa selostetaan niitä valtuustoaloitteita, jotka ovat edelleen valmistelun alla tai joita ei ole erikseen todettu loppuun käsitellyiksi. Näiden joukossa on myös kolme vuonna 2018, yksi vuonna 2019 ja kaksi vuonna 2020 jätettyä aloitetta. Aloitteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

 1. Valtuutettu Lauri Ant-Wuorisen ym. 17.9.2018 aloite lähiliikuntapuiston rakentamisesta Thurmaninpuistoon

 

Aloite valmisteltiin osana koko kaupungin kattavaa liikuntapaikkasuunnitelmaa. Liikuntapaikkasuunnitelma on Kauniaisten liikkumisohjelmaan perustuva dokumentti, jossa käytännön toimenpiteet eri liikuntapaikkojen osalta on esitetty. Kaupunginhallitus hyväksyi liikkumisohjelman 29.3.2021 § 59 sekä liikuntapaikkasuunnitelman 31.5.2021 § 118. Lähiliikuntapuisto on määrä toteuttaa vuoden 2024 aikana.

 

 1. Valtuutettu Tapani-Ala-Reinikan ym. 17.9.2018 aloite leikkipuiston rakentamisesta Juusintien ja Puutarhatien kulmaan

 

Tämän aloitteen kohdalla viitataan aloitteen nro 1 vastaukseen.

 

 1. Valtuutettu Tiina Rintamäki-Ovaskan ym. 15.10.2018 aloite Maisterintien hiekkakentän kehittämisestä

 

Tämän aloitteen kohdalla viitataan myös aloitteen nro 1 vastaukseen.

 

 1. Valtuutettu Juha Pesosen ja valtuutettu Tapani Ala-Reinikan ym. 16.9.2019 aloite kokonaisvaltaisesta suunnitelmasta Jarl Hemmerinkuja 1:n asuntojen ja tontin tulevaisuudesta

 

Asiassa on laadittu taustaselvityksiä ja oltu yhteydessä asuntoyhtiön edustajiin.

 

Kaupunki on vuokrannut tontin asuntotarkoitukseen Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkujalle vuoteen 2047 saakka. Asuntoyhtiö on sittemmin fuusioitu Oy Granilla Ab:hen, kaupungin kokonaan omistamaan osakeyhtiöön, joka hallinnoi kaupungin vuokra-asuntoja.

 

Tontilla sijaitsevat rivitalot on rakennettu valtion tuella vuokra-asuntokäyttöön (ARA-vuokra-asuntoja). Taloja ja asuntoja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset, jotka ovat voimassa 18.10.2033 saakka.

 

Granillan kanssa on sovittu rakennusten kunnossapitoon ja korjaussuunnitelmiin liittyvien jatkolaskelmien tilaamisesta, jotta yhtiön tilanne olisi arvioitavissa jatkovalmistelua varten.

 

 1. Valtuutettu Tapani Jääskeläisen ym. 24.2.2020 aloite kaupungin omistamien Jarl Hemmerin kujan rivitalojen kunnostamisesta

 

Asiassa on laadittu taustaselvityksiä ja oltu yhteydessä asuntoyhtiön edustajiin.

 

Kaupunki on vuokrannut tontin asuntotarkoitukseen Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkujalle vuoteen 2047 saakka. Asuntoyhtiö on sittemmin fuusioitu Oy Granilla Ab:hen, kaupungin kokonaan omistamaan osakeyhtiöön, joka hallinnoi kaupungin vuokra-asuntoja.

 

Tontilla sijaitsevat rivitalot on rakennettu valtion tuella vuokra-asuntokäyttöön (ARA-vuokra-asuntoja). Taloja ja asuntoja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset, jotka ovat voimassa 18.10.2033 saakka.

 

Granillan kanssa on sovittu rakennusten kunnossapitoon ja korjaussuunnitelmiin liittyvien jatkolaskelmien tilaamisesta, jotta yhtiön tilanne olisi arvioitavissa jatkovalmistelua varten.

 

 1. Valtuutettu Stefan Stenbergin ym. 21.9.2020 aloite pukukopeista Gallträskin uimalaiturin viereen

 

KOLE ry. on rakentanut pukukopin heinäkuussa 2021.

 

 1. Valtuutettu Virva Wahlstedint ym. 1.2.2021 aloite Kasavuoren talvikäytön parantamisesta

 

Vastaus aloitteeseen on valmisteltavana liikuntatoimessa.

 

 1. Valtuutettu Bo-Christer Björkin ym. 1.2.2021 aloite koronaturvallisista järjestelyistä kuntavaaleissa

 

Aloitteessa pyydettiin antamaan ennen vaaleja suullinen tilannekatsaus valtuustolle, mikä annettiinkin valtuuston jäsenille sen 12.4.2021 pitämän kokouksen yhteydessä. Tuossa vaiheessa oli jo tiedossa kuntavaalien siirtyminen huhtikuulta kesäkuulle ja ennakkoäänestysajan pidentäminen kahdeksi viikoksi, mitkä toimenpiteet sellaisinaan vaikuttivat myönteisesti vaalien koronaturvallisuuteen. Vaaleissa panostettiin tavanomaista isompaan henkilöstömäärään, suojavarusteisiin, tilojen puhdistamiseen ja nopeaan äänestystoimitukseen ilman ylimääräisiä kohtaamisia. Ennakkoäänestyksen ajaksi pystytettiin tilapäinen äänestysteltta kaupungintalon ennakkoäänestyspisteen ulkopuolelle. Vaalipäivänä otettiin vastaan muutama äänestys ulkonoa. Tietyt vaalitoimitsijat olivat myös ennen vaaleja kerenneet saamaan ensimmäisen koronarokotteensa. Vaalit onnistuttiin järjestämään hyvin koronaturvallisesti.

 

 1. Valtuutettu Tapani Jääskeläisen ym. 1.2.2021 aloite kaavoituksesta tontilla 11, 4. kaupunginosa, kortteli 49, Palokunnantie 9

 

Aloite liittyy suomenkielisen alakoulun tilatarpeiden ja sijainnin ratkaisuun, jossa on vaihtoehtoja, joiden tarkastelua ja vertailua tullaan laatimaan koulun pedagogisen suunnitelman ohella ennen päätöksentekoa asiassa. Tontin omistajalla (Grankulla FBK) on vireillä kaavoitushanke kerrostalorakentamisen mahdollistamiseksi. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä 2020.

 

 1. Valtuutettu Patrick Nystenin ym. 1.2.2021 aloite tekojääradan rakentamisesta

 

Kaupunginhallituksen 8.11.2021 § 241 päätöksen mukaisesti tulee ensin tehdä selvitys ja lopullinen ratkaisu suomenkielisen alakoulun sijoittumisvaihtoehdosta.

 

 1. Valtuutettu Fredrik Waseliuksen ja valtuutettu Bo-Christer Björkin ym. 17.5.2021 aloite 100 euron liikunta- ja harrastussetelistä lapsille ja nuorille

 

Liikuntapalveluilla on liikuntaseurojen avustusjärjestelmän kehittäminen työn alla. Tarkoituksena on selvittää kuinka kaupunki jo tukee ja tulee jatkossa tukemaan lasten ja nuorten seuratoimintaa esimerkiksi toiminta- ja kohdeavustuksin, sekä tilavuokrien subventoinnilla. Selvitys valmistuu vuoden 2022 aikana.

 

 1. Valtuutettu Juha Pesosen ym. 17.5.2021 aloite Stockmannin raunioiden löydettävyyden ja saavutettavuuden parantamisesta

 

Kulttuuripalvelut on pystyttänyt Stockmannin raunioille opastaulun, jossa kerrotaan raunioiden historiasta. Rauniot ovat hyvin saavutettavissa Kasavuoren kuntopolun kautta.

 

 1. Valtuutettu Mikko J. Salmisen ym. 20.9.2021 aloite valaistuksen rakentamisestan Suokrouvintien ja kuntoradan välille

 

Vastaus aloitteeseen on valmisteltavana kuntatekniikassa ja se tuodaan käsittelyyn kevään 2022 aikana.

 

 1. Valtuutettu Tapani Ala-Reinikan ym. 20.9.2021 aloite kuntoilutelineistä Thurmaninpuistoon

 

Asiaa on käsitelty liikuntavaliokunnassa keväällä 2021 ja lähiliikuntapuisto on määrä toteuttaa vuoden 2024 aikana.

 

 1. Valtuutettu Risto Palojoen ym. 20.12.2021 aloite kylätiekokeilusta Maisterintielle

 

Vastaus aloitteeseen on valmisteltavana kuntatekniikassa ja se tuodaan käsittelyyn kevään 2022 aikana.

 

 1. Valtuutettu Risto Palojoen ym. 20.12.2021 aloite lasikontin tai vastaavan hankkimisesta torialueelle ruoka-autojen asiakkaille

 

Vastaus aloitteeseen on valmisteltavana yleishallinnossa ja se tuodaan käsittelyyn kevään 2022 aikana.

 

 1. Valtuutettu Risto Palojoen ym. 20.12.2021 aloite pyöräilijöiden vauhdin laskemisesta Asematien mäen kevyen liikenteen väylällä ja/tai liikennevalo-ojauksen hankkimisesta Ratapolun ja Asematien risteykseen

 

Vastaus aloitteeseen on valmisteltavana kuntatekniikassa ja se tuodaan käsittelyyn kevään 2022 aikana.

 

 1. Valtuutettu Gunilla Löfstedt-Söderholmin ym. 20.12.2021 aloite senioriasuntojen kasvavan tarpeen huomioimisesta valmisteilla olevissa asemakaavoissa

 

Vastaus aloitteeseen on saatettu valmisteltavaksi maankäyttöön.

 

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto merkitsee tiedoksi aloitteiden johdosta annetut selostukset ja toimenpiteet sekä tämänhetkisen valmisteluvaiheen ja toteaa valtuustoaloitteet nro 1, 2, 3, 6, 8, 12 ja 14 loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Oheismateriaali:

Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa