Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vastaus valtuustoaloitteeseen Bredantien suojatiestä

 

KV 17.05.2021 § 22  

 

17/00.02.10.00/2021  

 

Lisätiedot:

kuntatekniikan projekti-insinööri Timo Pakarinen, puh. 050 544 6427

kuntatekniikkapäällikkö Jarkko Riipinen, puh. 050 382 8756

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Valtuutettu Tapani Jääskeläinen sekä 16 muuta allekirjoittajaa ovat jättäneet kaupunginvaltuuston kokouksessa 16.11.2020 valtuustoaloitteen, jossa esitetään suojatien paikan selvittämistä Bredantiellä sekä kysytään, olisiko mahdollista järjestää jalankulku ja pyöräily Bredantien ja Mikael Lybeckintien risteyksen itäpuolelta, jolloin Bredanportille mentäessä olisi ylitettävä vain yksi suojatie. Aloitteessa mainitaan, että kohteessa on ollut aikaisemmin suojatie. Suojatie on kuitenkin poistettu Bredantien peruskorjauksen yhteydessä. (aloite oheismateriaalina)

 

Kaupunki vastaanottaa usein kysymyksiä ja pyyntöjä suojateiden järjestämisestä. Suojatiet suunnitellaan pääosin uuden katurakentamisen, katujen perusparannusten sekä liikennejärjestelyiden muutosten yhteydessä. Suojateitä lisätään harvoin jo valmiiseen kaupunkikuvaan, mutta lisääminen ei myöskään ole poissuljettu ajatus. Suojatiet suunnitellaan katuympäristöön tieliikennelain ja suunnitteluohjeiden mukaisesti. Kattavin teos aiheesta on Väyläviraston jalankulku- ja pyöräväylien suunnitteluohje, jonka suunnitteluperiaatteita käytetään yleisesti yhdessä kaupunkien omien suunnitteluohjeiden kanssa.

 

Ehdotettu suojatien siirto tulisi esitetyssä kohdassa Bredantien eteläpuolella olevan bussipysäkin jälkeen kulkusuuntaan nähden, mikä voi vaikuttaa jalankulkijoiden turvallisuuteen (oheismateriaali). Suojatiehen kohdistuisi niin kutsuttu "giljotiinivaikutus", jossa bussin ollessa pysäkillä suojatielle kulkevat jalankulkijat jäisivät mahdollisesti autoilijoiden näköalueen katveeseen. Auton ajaessa suojatien kohdalle riski onnettomuuteen olisi silloin suuri. Suojatien suunnitteluohjeissa tämän kaltaista rakentamista tulee välttää sijoittamalla suojatie turvallisesti ennen bussipysäkkiä, kuten se on tällä hetkellä toteutettu.

 

Nykyisillä alueen suojateillä kadun ylittäminen on turvallista ja näkymäalueet pysyvät avoimina. Alueella on poliisin tilastojen mukaan sattunut yksi onnettomuus kymmenen vuoden sisällä. Kyseessä oli vuonna 2011 sattunut omaisuusvahinkoon johtanut auton yksittäisonnettomuus (Kauniaisten liikenneturvallisuusraportti 2020). Risteysalueen voi siis sanoa olevan nykyisin järjestelyin turvallinen, joten kuntatekniikka ei pidä perusteltuna aloitteessa esitettyä suojatien rakentamista kyseiseen Bredantien ja Lybeckintien risteykseen perustuen liikenneturvallisuuteen, liikennesuunnittelun ohjeisiin ja käytäntöihin.

 

Yhdyskuntavaliokunta päätti kokouksessaan 9.3.2021 (§ 34) valtuustoaloitteen käsittelyn yhteydessä kehottaa kuntatekniikkaa tarkastelemaan, olisiko uudelle, entisten suojateiden lisäksi täydennettävälle suojatielle löydettävissä turvallinen sijainti.

 

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto päättää merkitä tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen Bredantien suojatiestä ja todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

....

 

Valtuutettu Tapani Jääskeläinen ehdotti valtuutettu Bo-Christer Björkin ja valtuutettu Patrick Nystenin kannattamana, että asia palautetaan valmisteluun uutta arviointia varten.

 

Suoritetussa äänestyksessä, jossa asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestivät "jaa" ja valt. Jääskeläisen ehdotusta asian palauttamisesta kannattavat äänestivät "ei", valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 16-16 (Björk, Colliander-Nyman, Fellman, Hallbäck, Hammarberg, Jääskeläinen, Karlsson-Finne, Lamberg-Allardt, Limnell, Nysten, Peltovirta, Saarela, Sederholm, Stenberg, von Essen, Waselius) puheenjohtajan äänen ratkaistessa, kolmen äänestäessä tyhjää (Johansson, Rehn-Kivi, Stolt).

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Oheismateriaali:

Valtuustoaloite

Bredantien suojatie

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa