Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  JULK_Valtuustoaloite, Lähiliikuntapuiston rakentaminen Thurmanin puistoon
  JULK_Valtuustoaloite, Leikkipuiston rakentaminen Juusintien ja Puutarhatien kulmaan
  JULK_Valtuustoaloite, Maisterintien hiekkakentän kehittäminen
  JULK_Valtuustoaloite, Sähköautoja kotihoidossa
  JULK_Valtuustoaloite, Rautatieaseman käytön selvittäminen
  JULK_Fullmäktigemotion, Ändamålsenliga utrymmen för ungdomsverksamheten / Valtuustoaloite, Tarkoituksenmukaiset tilat nuorisotoimelle
  JULK_Valtuustoaloite, Kaupungin kiinteistöjen käyttöasteen parantamin
  JULK_Valtuustoaloite, Kokonaisvaltainen suunnitelma Jarl Hemmerin kuja 1:n asuntojen ja tontin tulevaisuudesta
  JULK_Fullmäktigemotion, Tillämpning av principerna om cirkulär ekonomi inom planläggningen och markanvändningen i staden / Valtuustoaloite, Kiertotalouden periaatteiden soveltaminen kaupungin kaavoituksessa ja maankäytössä
  JULK_Fullmäktigemotion, Gräns för att ingå markanvändningsavtal vid 350 m2 / Valtuustoaloite, Raja maankäyttösopimuksen solmimiselle (350 m2)
  JULK_Valtuustoaloite, Kaupungin omistamien Jarl Hemmerin kujan rivitalojen kunnostaminen
  JULK_Fullmäktigemotion, Omklädningshytter intill badbryggan vid Gallträsk / Valtuustoaloite, Pukukoppia Gallträskin uimalaiturin viereen
  JULK_Valtuustoaloite, Turunväylän meluaidan jatkaminen Koivuhovin aseman kohdalla / Fullmäktigemotion, Förlänga Åbolededens bullerstängsel vid Björkgårds station
  JULK_Valtuustoaloite, Jalankulun ja pyöräilyn parantaminen Bredantieltä Bredanportille
  JULK_Valtuustoaloite, Bredantien ja Bredanportin risteysalueen valaistuksen parantaminen

Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet vuodelta 2020

 

KV 15.03.2021 § 10  

 

18/00.02.10.00/2021  

 

Lisätiedot:

hallintojohtaja Camilla Söderström, puh. 050 411 0205

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupungin hallintosäännön 103 §:n mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo niistä valtuustoaloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

 

Vuonna 2020 on jätetty yhteensä 11 valtuustoaloitetta, joista valtuusto on todennut loppuun käsitellyiksi seuraavat 6 aloitetta:

 

-       Valtuutettu Tapani Jääskeläisen ym. 24.2.2020 aloite määräaikaisten pysäköintipaikkojen rakentamisesta Kasavuorentien varteen (KV 15.6.2020 § 29)

 

-       Valtuutettu Bo-Christer Björkin ym. 24.2.2020 aloite Laaksotien liikennejärjestelyistä (KV 15.6.2020 § 30)

 

-       Valtuutettu Veronica Fellmanin ym. 23.3.2020 aloite asukaspysäköinnistä (KV 16.11.2020 § 58)

 

-       Valtuutettu Mikko J. Salmisen ym. 11.5.2020 aloite Apotin käyttöönotosta (KV 16.11.2020 § 59)

 

-       Valtuutettu Virva Wahlstedtin ym. 11.5.2020 aloite Kauniaisten työntekijöiden sähköpostiosoitteiden muodon yhtenäistämisestä (KV 16.11.2020 § 60)

 

-       Valtuutettu Veronica Fellmanin ja valtuutettu Ann-Charlotte Schalinin 15.6.2020 aloite ostoskeskuksen julkisivusta (KV 1.2.2021 § 2)

 

Seuraavassa selostetaan niitä valtuustoaloitteita, jotka ovat edelleen valmistelun alla. Näiden joukossa on myös viisi vuonna 2018 ja viisi vuonna 2019 jätettyä aloitetta. Aloitteet ovat esityslistan oheismateriaalina.

 

 1. Valtuutettu Lauri Ant-Wuorisen ym. 17.9.2018 aloite lähiliikuntapuiston rakentamisesta Thurmanin puistoon

 

Aloite on valmisteltavana liikuntapalveluissa osana koko kaupungin kattavaa liikuntapaikkasuunnitelmaa. Liikuntapaikkasuunnitelma on Kauniaisten liikkumisohjelmaa seuraava dokumentti, jossa käytännön toimenpiteet eri liikuntapaikkojen osalta on esitetty. Liikkumissuunnitelma on palautettu valmisteluun 19.10.2020 (§ 185) kaupunginhallituksen päätöksellä.

Liikkumisohjelma sekä liikuntapaikkasuunnitelma saatetaan liikuntavaliokunnan sekä kaupunginhallituksen käsittelyyn kevään 2021 aikana.

 

 1. Valtuutettu Tapani-Ala-Reinikan ym. 17.9.2018 aloite leikkipuiston rakentamisesta Juusintien ja Puutarhatien kulmaan

 

Tämän aloitteen kohdalla viitataan aloitteen nro 1 vastaukseen asian valmistelun tämänhetkisestä tilanteesta.

 

 1. Valtuutettu Tiina Rintamäki-Ovaskan ym. 15.10.2018 aloite Maisterintien hiekkakentän kehittämisestä

 

Tämän aloitteen kohdalla viitataan myös aloitteen nro 1 vastaukseen asian valmistelun tämänhetkisestä tilanteesta.

 

 1. Valtuutettu Tapani-Ala-Reinikan ym. 12.11.2018 aloite sähköautojen hankkimisesta kotihoitoon

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 vuoden 2021 talousarvion ja investointiohjelman. Kotihoidon sähköautot (5 kpl) sisältyvät vuoden 2021 kalustohankintoihin. Hankinnat ovat valmisteltavana kuntatekniikassa.

 

 1. Valtuutettu Juha Pesosen ym. 12.11.2018 aloite rautatieaseman käytön selvittämisestä

 

Keskusteluja on jatkettu vuonna 2020 alueen maanomistajan kanssa. Maanomistaja Senaatin Asema-Alueet Oy on ilmoittanut haluavansa tehtävänsä mukaisesti edistää alueelle yhteiskuntavastuullista ja teknis-taloudellisesti järkevää kokonaisratkaisua siten, että se mahdollistaa myös alueen kestävän ja toiminnallisesti jalostuneen jatkokehittämisen. Asemarakennuksen tulevan käytön määrittely sisältyy tähän kokonaisratkaisuun. Maanomistaja on toimittanut kaupungille ajatuksiaan jatkokehittämisen mahdollisuuksista. Näitä on esitelty kaupunginhallitukselle ja yhdyskuntavaliokunnalle kaavoitusohjelman käsittelyn yhteydessä tammikuussa 2021. Jatkokehittämisen kaavallista tarkastelua ei priorisoitu kärkihankkeiden joukkoon edistettäväksi eikä sitä sisällytetty kaavoitusohjelmaan (yhdyskuntavaliokunta 11.1.2021 § 3, kaupunginhallitus 25.1.2021 § 15).

 

 1. Valtuutettu Fredrik Waseliuksen ym. 13.5.2019 aloite tarkoituksenmukaisista tiloista nuorisotoimelle

 

Kaupunginhallitus hyväksyi Nuorisotalon peruskorjauksen luonnossuunnitelmat ja luonnossuunnitteluvaiheen kustannusarvion 8.6.2020 (§ 116) ja valitsi kohteen ilmanvaihtotavaksi koneellisen ilmanvaihdon. Syksyllä 2020 hanketta jatkettiin investointihankkeiden toteutusohjeen mukaisesti toteutussuunnittelulla ja urakan kilpailutuksen valmistelulla. Hankkeelle on myönnetty rakennuslupa. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä rakennusurakka. Tarjouspyyntö julkaistiin Cloudia tarjouspalvelussa ja Hilmahankintakanavassa 30.12.2020.

 

Urakoitsijavalinta käsiteltiin yhdyskuntavaliokunnassa 9.2.2021. Urakan arvioitu valmistumisaika on huhtikuu 2022, jolloin kohde olisi luovutettavissa käyttäjille kalustamista ja käyttöönottoa varten 1.5.2022.

 

Nuorisovaliokunta on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 10.2.2021 § 7 ja todennut vastauksenaan, että "Nuorisotila on sittemmin toiminut kaupungintalossa, mutta on vallitsevan pandemiatilanteen takia ollut viimeisen vuoden aikana erittäin vähäisellä käytöllä. Nuorisopalvelut avaavat jälleen tilan nuorille, kun se on mahdollista." Vastaus on lähetetty kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn.

 

 1. Valtuutettu Virva Wahlstedtin ym. 16.9.2019 aloite kaupungin kiinteistöjen käyttöasteen parantamisesta

 

Valtuustoaloitetta käsiteltiin sivistystoimen valiokunnissa joulukuussa 2020 (liikuntavaliokunta 3.12.2020 § 52, nuorisovaliokunta 8.12.2020 § 27, suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 9.12.2020 § 97, ruotsinkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 15.12.2020 § 89, kulttuurivaliokunta 16.12.2020 § 50). Yhdyskuntavaliokunta antoi lausuntonsa 19.1.2021 § 9 ja sosiaali- ja terveysvaliokunta 21.1.2021 § 7.

 

Aloitteen käsittelyssä on esitetty tunnusluvut tilojen käytöstä, vuoromyynnit ja vuokratulot sekä nuorisotalon toimijat ja toiminta. Valiokuntien lausunnot lähetettiin edelleen kaupunginhallitukselle asian jatkokäsittelyä varten. Kaupunginhallitus palautti 15.2.2021 § 36 asian valmisteluun, koulujen tilavuokrauksen kattavamman selvityksen saamiseksi.

 

 1. Valtuutettu Juha Pesosen ja valtuutettu Tapani Ala-Reinikan ym. 16.9.2019 aloite kokonaisvaltaisesta suunnitelmasta Jarl Hemmerinkuja 1:n asuntojen ja tontin tulevaisuudesta

 

Asiassa on laadittu taustaselvityksiä ja oltu yhteydessä asuntoyhtiön edustajiin.

 

Kaupunki on vuokrannut tontin asuntotarkoitukseen Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkujalle vuoteen 2047 saakka. Asuntoyhtiö on sittemmin fuusioitu Oy Granilla Ab:hen, kaupungin kokonaan omistamaan osakeyhtiöön, joka hallinnoi kaupungin vuokra-asuntoja.

 

Tontilla sijaitsevat rivitalot on rakennettu valtion tuella vuokra-asuntokäyttöön (ARA-vuokra-asuntoja). Taloja ja asuntoja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset, jotka ovat voimassa 18.10.2033 saakka.

 

Granillan kanssa on sovittu rakennusten kunnossapitoon ja korjaussuunnitelmiin liittyvien jatkolaskelmien tilaamisesta, jotta yhtiön tilanne olisi arvioitavissa jatkovalmistelua varten.

 

 1. Valtuutettu Camilla Sederholmin ym. 11.11.2019 aloite kiertotalouden periaatteiden soveltamisesta kaupungin kaavoituksessa ja maankäytössä

 

Kauniaisten kaupungin Resurssiviisauden tiekartta on hyväksytty valtuustossa kesäkuussa 2020 (KV 15.6.2020 § 28). Valiokunnissa valmistellaan vuosittain toimenpiteet, jotka toteuttavat tiekartassa asetettuja tavoitteita.

 

Kiertotalouden näkökulmat ja kiertotaloutta edistävät toimenpiteet sisällytetään tiekartan toimenpideohjelmaan sekä HSY:n koordinoimaan Kestavä kaupunkielämä -toimenpideohjelmaan.

 

 1. Valtuutettu Patrick Nystenin ym. 16.12.2019 aloite rajasta maankäyttösopimuksen solmimiselle (350 m2)

 

Vastaus on viivästynyt maankäytön muiden, kiireellisemmiksi priorisoitujen tehtävien vuoksi. Vastaus pyritään saattamaan käsittelyyn kevään 2021 aikana.

 

 1. Valtuutettu Tapani Jääskeläisen ym. 24.2.2020 aloite kaupungin omistamien Jarl Hemmerin kujan rivitalojen kunnostamisesta

 

Asiassa on laadittu taustaselvityksiä ja oltu yhteydessä asuntoyhtiön edustajiin.

 

Kaupunki on vuokrannut tontin asuntotarkoitukseen Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkujalle vuoteen 2047 saakka. Asuntoyhtiö on sittemmin fuusioitu Oy Granilla Ab:hen, kaupungin kokonaan omistamaan osakeyhtiöön, joka hallinnoi kaupungin vuokra-asuntoja.

 

Tontilla sijaitsevat rivitalot on rakennettu valtion tuella vuokra-asuntokäyttöön (ARA-vuokra-asuntoja). Taloja ja asuntoja koskevat laissa säädetyt käyttö- ja luovutusrajoitukset, jotka ovat voimassa 18.10.2033 saakka.

 

Granillan kanssa on sovittu rakennusten kunnossapitoon ja korjaussuunnitelmiin liittyvien jatkolaskelmien tilaamisesta, jotta yhtiön tilanne olisi arvioitavissa jatkovalmistelua varten.

 

 1. Valtuutettu Stefan Stenbergin ym. 21.9.2020 aloite pukukopeista Gallträskin uimalaiturin viereen

 

Vastaus aloitteeseen on valmisteltavana sivistystoimessa ja se saatetaan käsittelyyn vuoden 2021 aikana.

 

 1. Valtuutettu Tapani Jääskeläisen ja valtuutettu Finn Bergin ym. 16.11.2020 aloite Turunväylän meluaidan jatkamisesta Koivuhovin aseman kohdalla

 

Vastaus aloitteeseen on valmisteltavana ympäristötoimessa ja se saatetaan käsittelyyn kevään 2021 aikana.

 

 1. Valtuutettu Tapani Jääskeläisen ym. 16.11.2020 aloite jalankulun ja pyöräilyn parantamisesta Bredantieltä Bredanportille

 

Vastaus aloitteeseen on valmisteltavana kuntatekniikassa ja se saatetaan käsittelyyn kevään 2021 aikana.

 

 1. Valtuutettu Tapani Ala-Reinikan ja valtuutettu Tapani Jääskeläisen ym. 14.12.2020 aloite Bredantien ja Bredanportin risteysalueen valaistuksen parantamisesta

 

Vastaus aloitteeseen on valmisteltavana kuntatekniikassa ja se saatetaan käsittelyyn kevään 2021 aikana.

 

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto merkitsee tiedoksi aloitteiden johdosta annetut selostukset ja toimenpiteet sekä tämänhetkisen valmisteluvaiheen ja toteaa valtuustoaloitteet nro 4, 5 ja 9 loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Oheismateriaali:

Käsittelemättä olevat valtuustoaloitteet

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa