Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntavaliokunta
Pöytäkirja 08.12.2021/Pykälä 136

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vastaus kuntalaisaloitteeseen nopeusrajoitusten alentamisesta 30 km/h koko Asematien matkalla

 

YLKV 08.12.2021 § 136  

 

771/00.02.10.01/2021  

 

Lisätiedot:

kuntatekniikan vs. projekti-insinööri Timo Pakarinen, puh. 050 544 6427

kuntatekniikkapäällikkö Jarkko Riipinen, puh. 050 382 8756

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kauniaisten asukas on esittänyt 9.8.2021 päivätyssä kuntalaisaloitteessa (oheismateriaali), että Asematiellä laskettaisiin nopeusrajoitus 30 km:iin/h koko Asematien matkalla. Lisäksi hän ehdottaa 30 km/h nopeusrajoitusta koko kaupungin alueella. Perusteluna hän mainitsee, että liikenneympäristö ja asutus jatkuvat Asematien alueella samanlaisena kuin alemman nopeusrajoituksen kohdalla, joten selkeää syytä nopeusrajoituksen nousemiseen ei ole. Lisäksi hän mainitsee, ettei varo lapsia -liikennemerkkiä ole huomioitu nopeusrajoituksissa päiväkodin alueella. Korkeampi nopeusrajoitus heikentää aloitteen tekijän mukaan erityisesti kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta, lisää liikenteen melua ja päästöjä. Aloitteen tekijän mukaan monet autoilijat ajavat usein ylinopeutta ja Asematien lopussa on vielä pitkä suora, joka saa monet autoilijat ajamaan huomattavaa ylinopeutta ja mopopoikia ajamaan pahimmillaan kilpaa.

 

Asematien, Kasavuorentien sekä osan Kauniaisten keskustan alueelle sijoittuvien katujen nopeusrajoitus laskettiin vuoden 2019 joulukuussa 40 km/h -> 30 km/h. Kaupunginhallitus päätti nopeusrajoituksen alentamisesta 21.10.2019 (https://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20192863-14). Päätöstä varten selvitettiin soveltuvat kohteet nopeusrajoitusten alentamiselle. Tarkastelu tehtiin maastokäyntien ja asiantuntija-analyysien avulla. Asiantuntija-analyysissä tarkasteltiin mm. Kauniaisten keskeisten palveluiden sijoittumista, nopeusvalvonnan tuloksia sekä joukkoliikenteen reittejä.

 

Kaupunki saa usein toiveita nopeusrajoitusten muuttamisesta. Vuonna 2020 teetetyn liikennebarometrin vastauksissa usea vastaaja oli maininnut nopeusrajoitusten olevan liian matalia Kauniaisten alueella. Asia onkin paljon keskustelua herättävä aihe. Liikennenopeudet määritellään kuitenkin liikenneverkon ja tieympäristön mukaan. Kapeilla tonttikaduilla hitaampi vauhti on perusteltua, kun taas ns. sisäänkäyntiväylillä sopiva keskinopeus mahdollistaa sujuvan linja-autoliikenteen sekä kaupallisen huoltoliikenteen kulun.

 

Liikenneturvallisuus on Kauniaisissa hyvällä tasolla. Tieliikenteessä sattui vuonna 2020 kolme poliisin tietoon saapunutta onnettomuutta, joista vain yksi oli henkilövahinkoon johtanut onnettomuus. Onnettomuuksien trendi on myös pitemmän aikavälin seurannassa ollut laskeva. Kauniaisten kadut ovat siis turvallisia nykyisillä nopeusrajoituksilla, myös verrattuna muihin pääkaupunkiseudun kuntiin. Tieliikenteen nopeuksia mitataan jatkuvasti ja Asematien V85 nopeus hidastealoitteiden käsittelyssä oli 47 km/h. V85 tarkoittaa raja-arvoa, jossa 15 % au­toi­li­jois­ta ylittää ilmoitetun nopeuden. Aloitteen tekijän mainitsemalle Asematien suoralle on kuitenkin hidastealoitteiden käsittelyn (ylkv 23.11.2021) mukaisesti tulossa laadittavaksi hidastesuunnitelma, jonka perusteella varataan kuntatekniikan ensi vuoden määrärahoista resurssit sen toteuttamiseen vuonna 2022.  Yksittäiset nopeusrajoituksen ylitykset tulevat siis hidasteen toteutuksen myötä jatkossa todennäköisesti vähentymään Asematien suoralla.

(https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021152-3).

 

Vuoden 2019 nopeusrajoitusmuutoksen periaatteena oli, että sisääntuloväylät Espoosta säilyvät 40 km/h väylinä, mutta Kauniaisten keskeisimmät kohteet liikenneturvallisuuden näkökulmasta rauhoitetaan 30 km/h alueiksi. Tämä periaate ei ole muuttunut kahden vuoden takaisesta ja 30 km/h nopeusrajoituksin varustetut alueet ovat juuri niitä, jotka pitkän ajan liikenneturvallisuuden seuranta-aineistossa nousevat esiin onnettomuuksien keskittyminä. Liikennesuunnittelun tavoitteena on muokata katuprofiilia kadulle sopivaan nopeusrajoituksen mukaisesti, mitä tehdään kaupungin kadunsaneeraushankkeiden yhteydessä. Jatkossakin nopeusrajoitukset merkitään Kauniaisissa katuprofiiliin sopivaksi.

 

Sisääntuloväylän profiili on leveämpi, jotta suuremmalla määrällä henkilö- että linja-autoliikennettä on enemmän tilaa kohdata toisensa. Lisäksi Asematiellä keskivuorokausiliikenne on 5000 ajoneuvoa, jonka myötä kadun ajokaistan leveys on järkevää pitää nykyisessä 7 metrissä. Näin leveällä kadulla 30 km/h nopeusrajoitus ei ole perusteltua kadun profiilin takia. Myös aloitteen tekijän mainitseman Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä -julkaisun mukaisesti niillä kaduilla, jotka ovat suunniteltu ja mitoitettu joukkoliikenteen käyttöön, nopeusrajoituksena käytetään 40 km/h. Tästä poikettiin Kauniaisissa vuoden 2019 selvityksen perusteella ja määriteltiin 30 km/h alueet kattamaan myös Granhultin ja Mäntymäen koulujen alueet, jotka todettiin turvallisuuden edistämisen kannalta tärkeimmiksi alueiksi.

 

Kuntatekniikka ei esitä Kauniaisten nopeusrajoituksiin muutoksia. Nopeusrajoitukset on tarkistettu vuonna 2019, eikä katualueisiin tai kaava-alueisiin ole tällä välillä tullut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat nopeusrajoitusten muutokseen.

 

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

 

Kuntatekniikka ei esitä Kauniaisten nopeusrajoituksiin muutoksia. Nopeusrajoitukset on tarkistettu vuonna 2019, eikä katualueisiin tai kaava-alueisiin ole tällä välillä tullut sellaisia muutoksia, jotka vaikuttaisivat nopeusrajoitusten muutokseen.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Oheismateriaali:

Kuntalaisaloite

 

Jakelu:

Aloitteen tekijä

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa