Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.12.2021/Pykälä 85

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vastaus valtuustoaloitteeseen, hidasteita Kirkkotielle ja vieraspaikkojen lisääminen

 

KV 20.12.2021 § 85  

 

878/00.02.10.00/2021  

 

Lisätiedot:

Kuntatekniikan vs. projekti-insinööri Timo Pakarinen, puh 050 544 6427

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Valtuutettu Mikko J. Salminen on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.9.2021 valtuustoaloitteen, jossa esitetään Kirkkotielle rakennettavan hidasteet ja parkkipaikat samalla logiikalla kuin Kasavuorentiellä, mutta Kirkkotiellä riittää parkkipaikojen merkitseminen katuun. Aloitteessa mainitaan Kasavuorentien uusien parkkipaikkojen hillinneen hyvin ajonopeuksia ja samalla alueelle on saatu aikaisemmin pyydettyjä pysäköintipaikkoja. Kirkkotiellä mainitaan olevan samanlainen tilanne kuin Kasavuorentiellä. (Aloite oheismateriaalina)

 

Vuonna 2013 hyväksytyn periaatteen mukaisesti hidasteita ja muita ajonopeuksien hillitsemisiä koskevat aloitteet käsitellään yhdyskuntavaliokunnassa kerran vuodessa hyväksytyn pisteytysjärjestelmän pohjalta. Tämä valtuustoaloite on käsitelty samassa yhdyskuntavaliokunnan kokouksessa kuin muut vuoden aikana vastaanotetut hidasteita ja muita ajonopeuksien hillitsemisiä koskevat aloitteet: https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021152.

 

Kasavuorentielle rakennettiin 2021 elokuussa kadunvarsipysäköintitaskut. Kadunvarsipysäköinnin periaatteena on kaventaa ajoväylää, jolloin autoilijoiden on ajettava alueella varovaisemmin ja hitaammin väistäen vastaantulevaa liikennettä.

 

Kirkkotielle asennettiin kesäkuussa 2021 kuntatekniikkapäällikön viranhaltijapäätöksellä pysäköintikieltoalueen liikennemerkki sekä liikennemerkein ja katumaalauksin merkityt pysäköintitaskut. Perusteena muutoksille olivat kadun laidassa holtittomasti pysäköidyt autot, jotka heikensivät turvallisuutta ja haittasivat kadun kunnossapitoa rikkoen samalla kadun viereiset viheralueet.

 

Kirkkotielle merkittiin kahden auton pysäköintitaskuja kolmeen eri kohtaan Kauniaisissa hyväksyttyjen pysäköinnin periaatteiden mukaisesti. Periaatteiden mukaan paikallisella kokoojakadulla pysäköinti on yleensä kielletty tai mahdollisesti sallittu pysäköintitaskuissa.

 

https://kauniainenfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=20202968-12

 

Kirkkotie ei aivan suoraan vertaudu aloitteessa mainittuun Kasavuorentien tilanteeseen, sillä Kirkkotiellä on suurempi määrä tonttiristeyksiä, jolloin tilaa pysäköintitaskujen merkitsemiseen on vähemmän. Pysäköintitaskuissa pysäköidyt autot haittaavat tonttiliittymistä tulevan liikenteen näkemiä. Tämän vuoden kesällä Kirkkotielle merkityissä paikoissa on huomioitu viiden metrin varoetäisyys tonttiristeyksiin, mikä vähentää onnettomuuksien riskiä. Ilman riittäviä näkemiä risteysonnettomuuksien riski on suuri.

 

Kirkkotien keskivuorokausiliikenne (KVL) on liikennelaskentojen tulosten mukaan n. 1800 autoa. Liikennemäärä vastaa hyvin vuosittaisten liikennelaskentojen tuloksia, joissa Ersintien KVL on ollut jo neljän vuoden ajan noin 1300-1400 autoa. Automäärät eivät ole siis kasvaneet ja Kirkkotien liikennemäärä on kohtuullinen paikalliselle kokoojakadulle. Kadun suora leveä linjaus houkuttaa kuitenkin ajamaan rajoitusta 30 km/h suurempaa nopeutta. Kadun mitattu V85 nopeus oli 40 km/h. Kadulla on tällä hetkellä yksi hidaste ja yksi korotettu suojatie, joiden väli toisiinsa on n. 180 metriä.

 

Nykyiset pysäköintitaskut on merkitty näkemien kannalta selkeisiin kohtiin. Kirkkotielle on kuitenkin mahdollista lisätä vielä yksi pysäköintitaskupaikka vähentämättä risteysturvallisuutta kuitenkaan liikaa (oheismateriaali). Lisätty pysäköintitasku edesauttaisi autojen pysymistä nopeusrajoitusten puitteissa. Paikkojen käyttöä vieraspaikkoina on kuitenkin parannettava asentamalla aikarajoitus, joka vähentää pitkäaikaispysäköintiä paikoilla.

 

Yhdyskuntavaliokunta päätti kokouksessaan 23.11.2021 valtuustoaloitetta käsitellessään lisätä Kirkkotielle yhden pysäköintitaskun ja merkittäväksi alueen pysäköintipaikoille pysäköinnin aikarajoituksen 4h 8-20, jotta paikkojen joustava käyttö vieraspaikkoina täyttyy.

 

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen koskien hidasteita Kirkkotielle ja vieraspaikkojen lisäämistä, ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Oheismateriaali:

Valtuustoaloite

Kirkkotien pysäköinti

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa