Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennusvaliokunta
Pöytäkirja 17.11.2021/Pykälä 49

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Ympäristöministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi

 

RAKV 17.11.2021 § 49  

 

904/03.00/2021  

 

Lisätiedot:

johtava rakennustarkastja Sirkka Lamberg, puh. 050-308 3211

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

maankäyttöpäällikkö Minna Penttinen puh. 050-382 9313

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

 

Ympäristöministeriön selvitys asiasta:


Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin muihin lakeihin.

Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 alussa. Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana ja myös näköpiirissä oleva kehitys haastaa uusiin toimiin. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla parannettaisiin sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollistamiseksi.


Lausuntopyynnön kohteena on ympäristöministeriön ehdotus uutta kaavoitus- ja rakentamislakia koskevaksi hallituksen esitysluonnokseksi.

 

Tavoitteet

Esityksen päätavoitteita ovat hallitusohjelman mukaisesti ilmastomuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden ja yhteiskuntarakenteen eheyden vahvistaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Tavoitteena on lisäksi muun muassa selkeyttää kaavatasojen rooleja, vahvistaa kuntien maapoliittisten ohjelmien avoimmuutta, parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia, edistää rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia sekä luoda rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat.

 

Lausuntopyyntö ja lakiluonnos löytyvät lausuntopalvelu.fi-sivuilta alla olevasta linkistä:

Lausunto - Lausuntopalvelu

 

Kuntaliiton lausunto löytyy alla olevasta linkistä:

https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/KRL_Lausunto_Final_28102021_TR%2BMR.pdf

 

Lausunto tulee antaa viimeistään 7.12.2021 mennessä.

 

Rakennusvaliokunnalle on lähetetty etukäteen materiaalia asiasta tutustuttavaksi.

 

Hallintosäännön 20 §:n mukaan valiokunta antaa kaupungin lausunnot valiokunnan tehtäväalueeseen kuuluvissa asioissa. Kuntalain 39 §:n ja hallintosäännön 17 §:n nojalla kaupunginhallitus lausuu koko kaupungin puolesta.

 

Rakennusvaliokunta ja yhdyskuntavaliokunta käsittelevät kokouksissaan samansisältöisen lausuntoesityksen ja antavat omat esityksensä kaupunginhallitukselle, jolle kootaan kaupungin yhteinen esitys käsiteltäväksi.

Yhdyskuntavaliokunnan kokous on 23.11.2021 ja kaupunginhallituksen kokous 29.11.2021.

 

Kaupunginhallitus antaa varsinaisen lausunnon ympäristöministeriölle asiasta.

 

 

Johtava rakennustarkastaja Sirkka Lamberg:

 

Rakennusvaliokunta päättää esittää liitteenä olevan lausunnon KH:lle hyväksyttäväksi ja edelleen ympäristöministeriölle annettavaksi.

.....
 

Jäsen Miettinen ehdotti jäsen Lindqvistin kannattamana seuraavaa muutosta lausuntoon: Rakennusvaliokunta ei näe tarpeellisena lausua luvanvaraisen rakennuksen vähimmäiskoosta neliömetreissä, koska valiokunnan käsityksen mukaan asiasta voidaan kuitenkin määrätä kuntakohtaisesti rakennusjärjestyksessä. Esitys sai valiokunnan yksimielisen kannatuksen.

 

 

Päätös: Rakennusvaliokunta esittää liitteenä olevan lausunnon KH:lle hyväksyttäväksi seuraavin huomautuksin: Rakennusvaliokunta ei näe tarpeellisena kaupungin lausunnossa lausua luvanvaraisen rakennuksen vähimmäiskoosta neliömetreissä, koska valiokunnan käsityksen mukaan asiasta voidaan kuitenkin määrätä kuntakohtaisesti rakennusjärjestyksessä.

 

Liite: Esitys lausunnoksi ympäristöministeriön lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa