Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 08.11.2021/Pykälä 239

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vastaus kuntalaisaloitteeseen kansainvälisen vammaisten päivän liputuksesta

 

KH 08.11.2021 § 239  

 

936/00.02.10.01/2021  

 

Lisätiedot:

hallintojohtaja Camilla Söderström, puh. 050 411 0205

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupungille 6.10.2021 saapuneessa kuntalaisaloitteessa esitetään, että Kauniaisten kaupunki juhlistaisi kansainvälistä vammaisten päivää liputtamalla kaupungintalolla vuosittain vammaisten päivänä, 3. joulukuuta, näkyvästi huomioimalla toiminnassaan kaikkien ihmisten yhtäläistä tasa-arvoa sekä osallisuutta yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Aloite on liitteenä.

 

Suomessa on virallisia liputuspäiviä ja päiviä, jotka on merkitty kalenteriin liputuspäiviksi. Lipun voi nostaa salkoon muulloinkin. Kauniaisten kaupungin linja on ollut, että kaupungin kiinteistöissä liputetaan virallisina liputuspäivinä ja vakiintuneina liputuspäivinä sekä esim. ministeriön suositellessa liputusta.

 

Viralliset liputuspäivät on määrätty Suomen lipulla liputtamisesta annetussa asetuksessa. Jokavuotisia virallisia liputuspäiviä on seitsemän. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa.

 

Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan.

 

Viralliset liputuspäivät ovat:

 

 • 28.2. Kalevalan päivä eli suomalaisen kulttuurin päivä
 • 1.5. Vappu eli suomalaisen työn päivä
 • toukokuun toinen sunnuntai eli äitienpäivä
 • 4.6. puolustusvoimain lippujuhlan päivä eli Suomen marsalkka C.G.E. Mannerheimin syntymäpäivä
 • kesäkuun 20. ja 26. päivän välinen lauantai eli juhannuspäivä, Suomen lipun päiväksi
 • marraskuun toinen sunnuntai eli isänpäivä
 • 6.12. itsenäisyyspäivä
 • päivä, jolloin Suomessa toimitetaan valtiolliset vaalit, kunnallisvaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys
 • päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu toimeensa.

 

Muita liputuspäiviä on vuosittain kolmetoista ja ne on merkitty Helsingin yliopiston toimittamaan Valtiokalenteriin. Hyvään liputuskulttuuriin kuuluu liputtaa vakiintuneina liputuspäivinä Suomen lipulla samaan tapaan kuin virallisinakin liputuspäivinä. Muut liputuspäivät ovat:

 

 • 5.2. J. L. Runebergin päivä
 • 19.3. Minna Canthin päivä eli tasa-arvon päivä
 • 9.4. Mikael Agricolan päivä eli suomen kielen päivä, joka on myös Elias Lönnrotin syntymäpäivä
 • 27.4. kansallinen veteraanipäivä
 • 9.5. Eurooppa-päivä
 • 12.5. J. V. Snellmanin päivä eli suomalaisuuden päivä
 • toukokuun kolmas sunnuntai, kaatuneitten muistopäivä
 • 6.7. Eino Leinon päivä eli runon ja suven päivä
 • 10.10. Aleksis Kiven päivä eli suomalaisen kirjallisuuden päivä
 • 24.10. Yhdistyneiden Kansakuntien päivä
 • 6.11. Svenska dagen, ruotsalaisuuden päivä
 • 20.11. Lapsen oikeuksien päivä
 • 8.12. Jean Sibeliuksen päivä eli suomalaisen musiikin päivä

 

Erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä teemapäiviä vietetään ympäri kalenterivuoden. Näitä ovat esim. maailman syöpäpäivä (4.2.) ja valtakunnallinen yrittäjän päivä (5.9.) tai erilaiset ympäristöaiheiset teemapäivät.

 

Yhdistyneet kansakunnat ylläpitää omaa tapahtumakalenteriansa https://unric.org/fi/ykn-tapahtumakalenteri/. Joulukuussa vietetään mm. mainittua kansainvälistä vammaisten päivää (3.12.) sekä ihmisoikeuksien päivää (10.12.). Myös SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry ylläpitää eri järjestöjen teemapäiväkalenteria https://www.soste.fi/jarjestojen-teemapaivat/.

 

Ehdotuksena on, että kaupunki jatkossakin liputtaa Suomen lipulla virallisina liputuspäivinä ja vakiintuneina liputuspäivinä. Muita teemapäiviä ja teemaviikkoja huomioidaan kaupungin eri toimialoilla mahdollisuuksien mukaan. Vammaisneuvostoa kehotetaan huomioimaan erityisesti kansainvälinen vammaistenpäivä toiminnassaan ja tekemään siitä näkyvä teemapäivä tapahtumineen Kauniaisissa.

 

Kaupungin hallintosäännössä ei ole mainintaa siitä, kenelle päätöksenteko liputuksesta kuuluu. Hallintosäännön 18 §:n mukaan kaupunginhallitus ratkaisee laissa sille määrättyjen asioiden sekä alla olevan lisäksi ne asiat, jotka eivät kuulu kaupungin muun viranomaisen toimivaltaan. Kiinteistöjen liputuksesta vastaa tilakeskus.

 

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

 

Kaupunginhallitus merkitsee vastauksen kuntalaisaloitteeseen tiedokseen ja toteaa asian loppuun käsitellyksi. Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa hallintopalveluita yhdessä tilakeskuksen kanssa laatimaan ohjeet liputuksesta Kauniaisten kaupungilla.

....

 

Esittelijä lisäsi Muiden liputuspäivien listauksen jälkeen seuraavan lauseen: Lisäksi kaupunki liputtaa sisäministeriön suositellessa liputusta, kuten 9.8. Tove Janssonin ja suomalaisen taiteen päivänä.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Liitteet:

Kuntalaisaloite

 

Jakelu:

Aloitteen tekijä

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa